Instrukcja obsługi

2024/01 (v1.3)

Wideorejestrator DrivePro 550
1. Zawartość opakowania

Zawartość opakowania kamery DrivePro:

DrivePro 550
Uchwyt z przyssawką

Karta pamięci microSD

Ładowarka samochodowa

Skrócona instrukcja obsługi

2. Pierwsze kroki

2-1 Omówienie

2-2 Wkładanie karty pamięci microSD

Aby móc nagrywać filmy, musisz najpierw włożyć do urządzenia kartę pamięci microSD.

 1. Włóż kartę microSD do odpowiedniego gniazda znajdującego się na dole obudowy.

OSTRZEŻENIE!

 1. Wszystkie nowe karty należy sformatować za pomocą interfejsu kamery przed przystąpieniem do nagrywania. Aby sformatować kartę pamięci, naciśnij przycisk Settings (Ustawienia) i wybierz opcję Format Card (Sformatuj kartę).
 2. Upewnij się, że rozmiar jednostki alokacji karty microSD wynosi 32 KB lub więcej. W przeciwnym razie kamera sformatuje kartę przed rozpoczęciem nagrywania.
 3. Formatowanie spowoduje wymazanie wszystkich danych z karty pamięci.
 4. DrivePro 550 obsługuje tylko format plików FAT32, a nie exFAT/NTFS.

 2. Wciśnij kartę pamięci, aby wyjąć ją z gniazda.

OSTRZEŻENIE!

Nie wyjmuj karty pamięci z urządzenia w trakcie jego wyłączania, aby uniknąć jej uszkodzenia i utraty zarejestrowanych filmów.

 • Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przybliżonego czasu zapisu w zależności od pojemności karty, przejdź do FAQ na naszej oficjalnej stronie internetowej.

2-3 Mocowanie kamery

 1. Włóż uchwyt mocujący do gniazda w górnej części obudowy i przesuń go w bok aż do usłyszenia kliknięcia.

 2. Dokładnie wyczyść i wytrzyj na sucho miejsce na szybie, w którym chcesz zamontować kamerę. W miarę możliwości umieść kamerę na środku szyby, w pobliżu lusterka wstecznego. W ten sposób uzyskasz najlepsze pole widzenia.

 3. Naciśnij dźwignię uchwytu z przyssawką w dół i mocno przyciśnij kamerę do szyby przedniej.

 4. Przekręć pokrętło regulujące w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby je poluzować, po czym wyreguluj położenie kamery względem szyby.

 5. Gdy osiągniesz pożądane położenie kamery, przekręć pokrętło regulujące zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby uniknąć poruszania się kamery podczas jazdy.

2-4 Podłączanie zasilania

 1. Podłącz przewód microUSB do kamery.
 2. Podłącz drugi koniec przewodu ładowarki samochodowej do gniazda zasilania w samochodzie.
 3. Po uruchomieniu silnika samochodu kamera automatycznie włączy się i rozpocznie nagrywanie.
 4. Po wyłączeniu silnika wideorejestrator automatycznie zapisze bieżące nagranie i wyłączy się.

Uwaga

 1. Włóż kartę microSD do urządzenia przed podłączeniem go do gniazda zasilania w samochodzie.
 2. Gniazda samochodowe niektórych typów pojazdów będą nadal zasilane po wyłączeniu silnika samochodu. Jeśli tak się dzieje, odłączaj kamerę od samochodowego gniazda zasilania, aby uniknąć niepotrzebnego poboru prądu i nieoczekiwanych problemów.

2-5 Przyciski sterowania

Ekran nagrywania
1. Wskaźnik nagrywania
2. Długość filmu
3. Rozdzielczość filmu i liczba klatek na sekundę
4. Wskaźnik Wi-Fi
5. Wskaźnik GPS
6. Status nagrywania dźwięku
7. Wskaźnik stanu akumulatora
8. Data i godzina

 • Aby ręcznie włączyć/wyłączyć kamerę w dowolnym trybie, wciśnij i przytrzymaj przycisk .
 • Aby szybko włączyć/wyłączyć mikrofon, wciśnij i przytrzymaj przycisk .
 • Aby szybko wejść do menu filmu poklatkowego, wciśnij i przytrzymaj przycisk .
 • Połączenie Wi-Fi jest dostępne tylko wtedy, gdy kamera jest podłączona do zasilania.

2-6 Wskazania diody LED

Stan diody LED Znaczenie
Stałe światło czerwone Tryb gotowości
Migające światło czerwone Rejestrowanie
Migające światło niebieskie Włączone Wi-Fi i nagrywanie

Uwaga!

Połączenie Wi-Fi jest dostępne tylko wtedy, gdy kamera jest podłączona do zasilania.

2-7 Ustawianie daty, godziny i strefy czasowej

Aby ustawić datę i godzinę:

 1. Podczas nagrywania filmu naciśnij przycisk Ustawienia .

 2. Użyj przycisków , aby wybrać Date/Time (Data i godzina), a następnie wciśnij OK.

 3. Użyj przycisków , aby ustawić wartości, po czym naciśnij przycisk OK, aby przejść do następnego pola.

 4. Powtórz krok 3, aby ustawić format daty/godziny i strefę czasową. Po zakończeniu wciśnij przycisk OK.

3. Nagrywanie filmów

3-1 Nagrywanie standardowe

Po uruchomieniu silnika samochodu kamera automatycznie włączy się i rozpocznie nagrywanie.

Domyślnie co trzy minuty nagrywania zapisywany jest jeden plik. Aby ustawić długość nagrania, zapoznaj się z rozdziałem Ustawienia w niniejszej instrukcji.


Po wyłączeniu silnika urządzenie automatycznie zapisze bieżące nagranie i wyłączy się.

3-2 Nagrywanie awaryjne

30% miejsca w pamięci jest zarezerwowane na awaryjne pliki wideo. Pliki zapisane w trybie awaryjnym są chronione przed nadpisaniem.

Ręczne nagrywanie zdarzeń
Aby ręcznie włączyć tryb nagrywania awaryjnego, podczas rejestrowania filmu naciśnij przycisk tego trybu (na spodzie urządzenia).


Po włączeniu nagrywania awaryjnego na ekranie będzie wyświetlane ostrzeżenie.


Nagrywanie zdarzeń na podstawie wskazań akcelerometru.
Jeśli podczas normalnego rejestrowania filmu kamera wykryje zderzenie, automatycznie włączy tryb nagrywania awaryjnego.

 • Jeśli czułość czujnika wstrząsu jest ustawiona na wartość „High” (Wysoka), nawet niewielkie wstrząsy aktywują tryb nagrywania awaryjnego.
 • Jeśli czułość czujnika jest ustawiona na wartość „Low” (Niska), tylko znaczne wstrząsy aktywują tryb nagrywania awaryjnego.

W menu Settings (Ustawienia) można wyregulować czułość czujnika wstrząsu lub całkowicie go wyłączyć.

Uwaga!

Po zapełnieniu 30% pamięci najstarsze zapisane nagranie awaryjne zostanie zastąpione najnowszym nagraniem awaryjnym.

3-3 Tryb parkingowy

Po wyłączeniu silnika samochodu kamera może automatycznie przejść w tryb parkingowy i rejestrować filmy po wykryciu ruchu lub kolizji. Tryb parkingowy jest domyślnie wyłączony. Można go włączyć w menu Ustawienia.

Uwaga!

Po wyłączeniu silnika samochodu uruchomienie trybu parkingowego będzie powodować rozładowywanie wbudowanego akumulatora kamery.

W trybie parkingowym wyświetlacz LCD wyłączy się, a w trakcie czuwania wskaźnik LED będzie świecił na czerwono. Po wykryciu ruchu lub kolizji pojazdu kamera zapisze nagranie filmowe trwające około 15 sekund, wyświetlacz włączy się, a dioda LED będzie migać na czerwono. Wyświetlacz wyłączy się ponownie, jeśli w ciągu około 15 sekund nie zostanie wykryty dalszy ruch/kolizja. Kamera powróci do normalnego trybu nagrywania po ponownym włączeniu silnika (uruchomieniu zasilania).

Ładowarka samochodowa marki Transcend nie zapewnia zasilania po wyłączeniu silnika. Jeśli wymagane jest długotrwałe nagrywanie w trybie parkingowym, użyj zewnętrznego zasilacza. Aby ręcznie przejść do trybu parkingowego, wciśnij i przytrzymaj przycisk podczas nagrywania filmu. Aby wyłączyć kamerę, ponownie wciśnij i przytrzymaj przycisk .

Niski poziom naładowania
Podłącz kamerę do ładowania natychmiast po wyświetleniu ostrzeżenia o niskim poziomie naładowania akumulatora, aby uniknąć błędów w czasie pracy systemu. Unikaj używania wyłącznie wbudowanego akumulatora podczas nagrywania filmów.

Uwaga!

Jeśli chcesz nagrywać z użyciem wbudowanego akumulatora, upewnij się, że poziom jego naładowania jest wystarczający.

4. Odtwarzanie filmów i przeglądanie zdjęć

4-1 Odtwarzanie filmów/przeglądanie zdjęć

 1. Podczas nagrywania filmu naciśnij przycisk przeglądania .

 2. Użyj przycisków / , aby wybrać opcję Normal (Normalne), Emergency (Awaryjne) lub Snapshot (Zdjęcie), a następnie wciśnij przycisk OK.

 3. Użyj przycisków , aby wybrać plik, po czym wciśnij przycisk OK, aby go wyświetlić.

 4. Wciśnij przycisk , aby wrócić do listy plików wideo.

4-2 Usuwanie filmów/zdjęć

 1. Wciśnij przycisk , aby usunąć plik wideo/zdjęcie.

 2. Użyj przycisków , aby anulować lub potwierdzić usunięcie pliku wideo/zdjęcia, a następnie wciśnij OK.

4-3 Ochrona filmów przed nadpisaniem

 1. Wciśnij przycisk , aby zablokować plik wideo.

 2. Użyj przycisków , aby wybrać opcję, po czym wciśnij przycisk OK.

5. Ustawienia

W menu Settings (Ustawienia) możesz zmieniać ustawienia rozdzielczości filmów, czasu nagrywania i czułości czujnika wstrząsu. Możesz też ustawić datę/godzinę, zmienić język interfejsu, sformatować kartę pamięci i zaktualizować oprogramowanie układowe.

 1. Naciśnij przycisk Ustawienia .

 2. Użyj przycisków , aby wybrać menu, po czym wciśnij przycisk OK.

 3. Użyj przycisków , aby wybrać ustawienie, po czym naciśnij przycisk OK.

 4. Naciśnij , aby wrócić do menu Ustawienia.

5-1 Opcje menu

Kamera
Symbol
Pozycja
Funkcja / Opcja
Resolution
(Rozdzielczość)
Umożliwia zmianę rozdzielczości/jakości rejestrowanego filmu (przedni + tylny obiektyw).
1440P30+1080P30 (domyślnie) / 1080P60+1080P30 /
1080P30+1080P30 / 720P30+720P30
Exposure Value
(Wartość ekspozycji)
Pozwala ustawić wartość ekspozycji, aby rozjaśnić lub przyciemnić ekran podglądu.
+2.0 / +1.5 / +1.0 / +0.5 / 0.0 (domyślnie) / -0.5 / -1.0 / -1.5 / -2.0
Microphone
(Mikrofon)
Włącza lub wyłącza mikrofon podczas nagrywania.
Disable (Wyłącz) / Enable (Włącz) (domyślnie)
Video Length
(Długość filmu)
Umożliwia określenie długości rejestrowanych plików.
1 min / 3 min (domyślnie) / 5 min
Video Stamp
(Znacznik filmu)
Dodaje do rejestrowanego filmu bieżący czas oraz informacje GPS.
Disable (Wyłącz) / Enable (Włącz) (domyślnie)
Loop Recording
(Nagrywanie w pętli)
Powoduje nadpisywanie najstarszych plików wideo nowymi, gdy karta microSD zostanie zapełniona.
Disable (Wyłącz) / Enable (Włącz) (domyślnie)
Light Frequency
(Częstotliwość światła)
Umożliwia ustawienie odpowiedniej częstotliwości w celu wyeliminowania efektu migotania światła.
50 Hz (domyślnie) / 60 Hz
Time-Lapse Video
(Film poklatkowy)
Pozwala ustawić preferowany interwał czasowy, aby tworzyć filmy poklatkowe. Tryb filmu poklatkowego można włączyć tylko ręcznie. Po włączeniu zastąpi on normalny tryb nagrywania.
Uwaga! Aby zapobiec całkowitemu rozładowaniu akumulatora samochodu, kamera automatycznie wyłączy się po 48 kolejnych godzinach nagrywania w trybie filmu poklatkowego.
Disable (Wyłącz) (domyślnie) / 1 shot per sec (1 kl/s) / 2 sec per shot (1 kl/2 s) / 4 sec per shot (1 kl/4 s)
Driving Assistant (Asystent kierowcy)
Symbol
Pozycja
Funkcja / Opcja
Lane Departure
(Ostrzeżenie o zmianie pasa ruchu)
Alarmuje kierowcę, gdy pojazd zjedzie z pasa ruchu. Funkcja ta jest aktywowana, gdy prędkość jazdy przekracza ustawioną wcześniej wartość.
Disable (Wyłącz) (domyślnie) / >60 km/h ~ >150 km/h (>40 mph ~ >95 mph)
Forward Collision
(Ostrzeżenie o kolizji z pojazdem z przodu)
Alarmuje kierowcę, gdy pojazd zbliża się za bardzo do samochodu jadącego przed nim. Funkcja ta jest aktywowana, gdy prędkość jazdy przekracza ustawioną wcześniej wartość.
Disable (Wyłącz) (domyślnie) / >60 km/h ~ >150 km/h (>40 mph ~ >95 mph)
Speed Alarm
(Alarm prędkościowy)
Ostrzega użytkownika sygnałami dźwiękowymi, jeśli prędkość jazdy przekroczy ustawioną wcześniej wartość.
Disable (Wyłącz) (domyślnie) / >60 km/h ~ >150 km/h (>40 mph ~ >95 mph)
Speed Unit
(Jednostka prędkości)
Umożliwia wybranie jednostki, w jakiej mierzona i podawana będzie prędkość pojazdu.
km/h (domyślnie) / mph
Head-Up Display
(Wyświetlacz head-up)
Wyświetla na ekranie aktualne alarmy prędkości i bezpieczeństwa.
Disable (Wyłącz) (domyślnie) / Enable (Włącz)
Headlight Reminder
(Przypomnienie o światłach)
Gdy kamera wykryje złe warunki oświetleniowe, automatycznie wyemituje przypomnienie o włączeniu świateł mijania.
Disable (Wyłącz) (domyślnie) / Enable (Włącz)
Driver Fatigue Alert
(Alarm zmęczenia kierowcy)
Przypomina kierowcy o konieczności odpoczynku po jeździe przez ustalony czas.
Disable (Wyłącz) (domyślnie) / 1 hour (1 godz.) / 2 hours (2 godz.) / 3 hours (3 godz.) / 4 hours (4 godz.)
Parking Mode
(Tryb parkingowy)
Umożliwia włączenie trybu ciągłego nagrywania z aktywacją czujnikiem ruchu po wyłączeniu silnika samochodu. Uwaga! W tym trybie urządzenie jest zasilane z wbudowanego akumulatora i może się wyłączyć w przypadku jego rozładowania.
Enable (Włącz) / Disable (Wyłącz) (domyślnie)
System
Symbol
Pozycja
Funkcja / Opcja
Display
(Wyświetlacz)
Pozwala wyświetlać widok z obu obiektywów lub tylko z przedniego lub tylnego.
Front (Przód) / Rear (Tył) / Both (Oba) (domyślnie)
Volume
(Głośność)
Umożliwia regulację głośności głośnika.
0~7 (0 - wyciszony)
G-Sensor
(Czujnik wstrząsu)
Umożliwia regulację czułości czujnika wstrząsu.
Disable (Wyłącz) / Low (Niska) (domyślnie) / Medium (Średnia) / High (Wysoka)
Delay Power Off
(Wyłącznik czasowy)
Pozwala zaplanować wyłączenie kamery po upływie określonego czasu.
Disable (Wyłącz) / 10 secs (10 s) (domyślnie) / 30 secs (30 s)
Auto Display Off
(Automatyczne wygaszanie wyświetlacza)
Umożliwia ustawienie czasu od rozpoczęcia nagrywania, po jakim wyświetlacz jest wygaszany.
Uwaga! Funkcja automatycznego wygaszania wyświetlacza zostanie wyłączona, gdy włączony będzie alarm prędkościowy, ostrzeżenie o kolizji z pojazdem z przodu, niezamierzona zmiana pasa ruchu, przypomnienie o światłach, alarm zmęczenia kierowcy lub wyświetlacz head-up.
Never (Nigdy) (domyślnie) / After 1 min (Po 1 min) / After 3 mins (Po 3 min)
GPS Status
(Stan GPS)
Wyświetla liczbę dostępnych satelitów GPS i siłę sygnału GPS.
WiFi
Pozwala na włączanie/wyłączanie sieci Wi-Fi.
Off (Wył) / On (Wł) (domyślnie)
Date/Time
(Data/godzina)
Umożliwia ustawienie bieżącej daty, godziny i strefy czasowej.
Language
(Język)
Umożliwia wybranie języka, w jakim wyświetlane jest menu ekranowe.
English / 繁體中文 / 简体中文 / 日本語 / Deutsch / Español / Français / Italiano / Русский / Português / Ελληνικά / Türkçe / 한국어 / ไทย / Polski
Format Card
(Sformatuj kartę)
Powoduje sformatowanie karty pamięci microSD.
OSTRZEŻENIE! Formatowanie spowoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych na karcie.
Cancel (Anuluj) (domyślnie) / Confirm (Potwierdź)
Upgrade Firmware
(Aktualizuj oprogramowanie wbudowane)
Aktualizuj swój DrivePro pobierając najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego.
Pobierz z witryny internetowej Transcend:
https://www.transcend-info.com/Support/service
Cancel (Anuluj) (domyślnie) / Confirm (Potwierdź)
Restore Defaults
(Przywróć ustawienia domyślne)
Powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych.
Cancel (Anuluj) (domyślnie) / Confirm (Potwierdź)
Screen Adjustment
(Regulacja ekranu)
Pozwala na regulację położenia ekranu nagrywania.
Information
(Informacje)
Wyświetla aktualną wersję oprogramowania układowego kamery, pojemność karty, SSID i hasło sieci Wi-Fi oraz nazwę/numer modelu.

5-2 Aktualizowanie oprogramowania układowego

 1. Po pobraniu oprogramowania układowego z witryny Transcend rozpakuj je i umieść w folderze „SYSTEM” na karcie pamięci microSD.
 2. Włóż do kamery kartę pamięci microSD, która zawiera najnowszą wersję oprogramowania układowego.
 3. Wybierz opcję „Upgrade Firmware” (Aktualizuj oprogramowanie wbudowane) z menu Settings (Ustawienia) i wciśnij przycisk OK, aby rozpocząć wykrywanie oprogramowania. Kamera automatycznie odszuka najnowszy plik z oprogramowaniem układowym. Wybierz opcję Confirm (Potwierdź), aby dokończyć proces aktualizacji oprogramowania.

Uwaga!

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego potrwa około 1–2 minut. Nie wyłączaj kamery podczas aktualizacji. Po zakończeniu aktualizacji kamera automatycznie uruchomi się ponownie.

OSTRZEŻENIE!

NIGDY nie wyjmuj przewodu zasilania ani karty pamięci microSD podczas aktualizacji oprogramowania układowego.
Jeśli nie możesz włączyć kamery z powodu nieudanej aktualizacji oprogramowania układowego, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Transcend w celu uzyskania pomocy technicznej.

6. Korzystanie z aplikacji DrivePro

Bezpłatna aplikacja DrivePro, opracowana specjalnie na urządzenia z systemem iOS (iPhone/iPad) i Android, pozwala na bezprzewodowe przeglądanie materiałów wideo w czasie rzeczywistym podczas nagrywania, sterowanie funkcjami kamery i odtwarzanie filmów bezpośrednio ze smartfonów lub tabletów.

DrivePro App


6-1 Pobieranie i instalowanie aplikacji DrivePro

 1. Wyszukaj aplikację „DrivePro” w sklepie App Store lub Google Play.

 2. Pobierz i zainstaluj aplikację DrivePro.

Po zakończeniu instalacji aplikacja będzie widoczna na ekranie głównym urządzenia. Przed rozpoczęciem korzystania zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi aplikacji DrivePro.

6-2 Łączenie się z kamerą

 1. Wybierz sieć Wi-Fi, która zawiera „DP550” w SSID (domyślne hasło to 12345678).

 2. Dotknij ikony DrivePro na ekranie głównym urządzenia mobilnego, aby użyć aplikacji. 3. Powyższy obraz będzie wyświetlany podczas łączenia z kamerą.

Uwaga!

Aby zmienić domyślny identyfikator SSID i hasło, przejdź do sekcji Settings (Ustawienia) w aplikacji DrivePro.

 4. Kliknij poniższe łącza, aby uzyskać szczegółowe wskazówki dotyczące korzystania.

https://help.transcendcloud.com/DrivePro/index.html?page=connect

7. Oprogramowanie DrivePro Toolbox

Oprogramowanie DrivePro Toolbox udostępnia przyjazny dla użytkownika interfejs, który pozwala na wybór i odtwarzanie filmów nagranych za pomocą kamery oraz przeglądanie tras przejazdów nagranych filmów na mapie — bez konieczności instalowania oddzielnych programów.

 • Wymagania systemowe do podłączenia kamery do komputera stacjonarnego lub laptopa z działającym portem USB:
  • System Microsoft Windows 10 lub nowszy
  • System macOS 10.12 lub nowszy
 1. Pobierz pliki instalacyjne ze strony:
  https://www.transcend-info.com/support/software/drivepro-toolbox

 2. Zainstaluj oprogramowanie DrivePro Toolbox na swoim komputerze.

Najważniejsze funkcje

Sortowanie filmów
Możesz sortować filmy według nazwy pliku, daty nagrania lub grupy, co pozwala użytkownikom na efektywne wyszukiwanie nagranych filmów i ich odtwarzanie.

Płynne odtwarzanie filmów
Podłącz DrivePro lub użyj czytnika kart microSD lub adaptera, aby odtwarzać nagrane zdarzenia wideo na komputerze.

Edycja i przycinanie filmów
Wybierz film, przytnij go i natychmiast zapisz jako nowy plik.
Możesz również przechwytywać migawki z filmów podczas odtwarzania.

Wyświetlanie tras przejazdu
Przeglądaj trasy przejazdu wyświetlane na mapach wraz z nagranym materiałem wideo.
Uwaga: Ta funkcja działa z modelami DrivePro wyposażonymi w odbiornik GPS. (DrivePro 550, DrivePro 520, DrivePro 250, DrivePro 230 oraz DrivePro 220)

Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych
Automatycznie identyfikuj tablice rejestracyjne na nagraniu wideo i wyodrębnij materiał, aby umożliwić użytkownikom szybkie wyszukiwanie.
Uwaga: Funkcja dostępna wyłącznie w 64-bitowej wersji systemu Windows.

Eksportuj scalone filmy
Jednoczesne odtwarzanie filmów zarejestrowanych jednocześnie przez przedni i tylny obiektyw/kamerę. Eksportuj i odtwarzaj scalone filmy.
Uwaga: Opcja dostępna tylko w modelach z dwoma obiektywami/kamerami: DP550/DP520.

8. Przesyłanie plików na komputer

Wyjmij kartę pamięci microSD z kamery i włóż do odpowiedniego czytnika kart pamięci, aby przesłać pliki na komputer.

9. Rozwiązywanie problemów

Jeśli wystąpi problem z kamerą, przed wysłaniem jej do naprawy najpierw zapoznaj się z poniższymi instrukcjami. Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedniego rozwiązania dla swojego problemu poniżej, skonsultuj się ze sklepem, w którym dokonano zakupu produktu lub z centrum serwisowym albo skontaktuj się z lokalnym oddziałem Transcend. Możesz również odwiedzić witrynę internetową firmy Transcend, aby uzyskać pomoc techniczną i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W przypadku jakichkolwiek problemów sprzętowych zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika DrivePro.

 • Żaden z przycisków kamery nie reaguje (wideorejestrator zawiesza się lub działa z opóźnieniem).
  • Spróbuj odłączyć ładowarkę samochodową od kamery i podłączyć ją ponownie.
 • Kamera nie może odtworzyć filmów zapisanych na mojej karcie pamięci.
  • Edytowane filmy wideo mogą nie być prawidłowo wyświetlane przez kamerę.
 • Nic się nie dzieje, gdy naciskam przycisk nagrywania awaryjnego.
  • Nagrywanie awaryjne działa tylko w trybie nagrywania.

10. Środki ostrożności

Poniższe wskazówki dotyczące użytkowania i bezpieczeństwa są bardzo WAŻNE! Przestrzegaj ich, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo osobiste i chronić swoją kamerę przed potencjalnymi uszkodzeniami.

 • Ogólne użytkowanie
  • Produkt nadaje się wyłącznie do użytku w samochodach.
  • Dla swojego bezpieczeństwa nie obsługuj kamery ani nie używaj aplikacji DrivePro podczas prowadzenia samochodu.
  • Unikaj umieszczania kamery w środowisku o skrajnych temperaturach.
  • Unikaj rozpryskiwania wody i innych cieczy na kamerę i jej akcesoria.
  • Nie używaj kamery w środowisku, w którym występują silne pola magnetyczne lub nadmierne wibracje.
  • Używaj tylko ładowarki samochodowej dostarczonej przez firmę Transcend. Inne ładowarki samochodowe mogą nie być zgodne z tą kamerą.
  • Gniazda samochodowe niektórych typów pojazdów będą nadal zasilane po wyłączeniu silnika samochodu. Jeśli tak się dzieje, odłączaj kamerę od samochodowego gniazda zasilania, aby uniknąć niepotrzebnego poboru prądu i nieoczekiwanych problemów.
  • System GPS jest wrażliwy na zmiany, które mogą wpływać na jego wydajność. Firma Transcend nie gwarantuje dokładności danych GPS, które nie powinny wpływać na osobisty osąd podczas jazdy.
  • Sygnały GPS mogą nie przenikać przez budynki i metalizowane folie. Dokładność danych GPS zależy od otoczenia, w tym od pogody i lokalizacji, w której są one wykorzystywane (np. otoczenia wysokich budynków, tuneli, podziemi i lasów).
  • Funkcja Wi-Fi jest dostępna tylko wtedy, gdy kamera jest podłączona do zasilania.
 • Miejsce montażu
  • Nigdy nie umieszczaj kamery w miejscu, w którym ograniczałaby kierowcy widoczność lub przeszkadzałaby w działaniu poduszek powietrznych.
  • Aby zapewnić dobrą widoczność podczas opadów deszczu, zamontuj kamerę na tyle nisko, aby szyba przed obiektywem znajdowała się w zasięgu pracy wycieraczek.
  • OSTRZEŻENIE! Zachowaj ostrożność podczas demontażu DrivePro, jeśli jest on zamontowany na przyciemnianej szybie; ma to na celu zapobieganie uszkodzeniom folii przyciemniającej.
 • Tworzenie kopii zapasowych danych
  • Firma Transcend nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie danych podczas użytkowania. Zdecydowanie zalecamy regularne wykonywanie kopii zapasowych danych z karty pamięci wideorejestratora i przechowywanie ich na komputerze lub innym nośniku pamięci.

11. Specyfikacja

DrivePro 550
(Modele wyprodukowane
przed 2023/11)
DrivePro 550
(Modele wyprodukowane
po 2023/11)
Wymiary 95,6 mm (długość) × 65,9 mm (szerokość) × 40,5 mm (wysokość)
3,76 (dł.) x 2,59 (szer.) x 1,59 (wys.) cali
Waga 107 g
Interfejs USB 2.0
Pojemność pamięci masowej Karta microSD: 64 GB
WiFi 802.11n
Wyświetlacz Kolorowy wyświetlacz TFT LCD o przekątnej 2,4’’
Obiektyw Przedni: F/2,2; 150° (przekątna)
Tylny: F/2,0; 130° (przekątna)
Przedni: F/2,0; 140° (przekątna)
Tylny: F/2,0; 140° (przekątna)
Formaty wideo H.264 (MP4: do 1920×1080P 60 kl/s) H.264 (MP4: do 2560×1440P 30 kl/s)
Rozdzielczość /
liczba klatek na sekundę (maks.)
Przedni: 1920 x 1080P (60 kl/s)
Tylny: 1920 x 1080P (30 kl/s)
Przedni: 2560×1440P (30 kl/s)
Tylny: 1920 x 1080P (30 kl/s)
Temperatura robocza od -20°C (-4°F) do 60°C (140°F)
Zasilanie
(ładowarka samochodowa)
Wejście DC 12-24 V
Wyjście DC 5 V / 2 A
Globalny system nawigacji satelitarnej GPS / GLONASS
Certyfikaty CE / FCC / BSMI / NCC /
MIC / KC / EAC / RCM
CE / UKCA / FCC / BSMI /
NCC / MIC / KC / EAC / RCM
Gwarancja 2-letnia ograniczona gwarancja
Obsługiwane karty pamięci Sprawdż specyfikację produktu
Uwaga
Oprócz dołączonej karty microSD zalecamy zastosowanie kart microSD High Endurance firmy Transcend lub kart pamięci MLC; ma to na celu zapewnienie najlepszej wydajności zapisu.

12. EU Compliance Statement

Transcend Information hereby declares that all CE marked Transcend products incorporating radio equipment functionality are in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://www.transcend-info.com/eu_compliance


Dashcam / Body Camera series
Frequency:
2400 MHz to 2483.5 MHz
Maximum transmit power:
< 100 mW

13. Recykling i ochrona środowiska

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat recyklingu produktu (WEEE) i usuwania akumulatorów, należy zapoznać się z treścią poniższego łącza:
https://www.transcend-info.com/about/green

14. Federal Communications Commission (FCC) Statement

Niniejsze urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń. (2) Niniejsze urządzenie musi tolerować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia, o których mowa, zostały opracowane w celu zapewnienia rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej; w razie zainstalowania i użytkowania niezgodnego z instrukcją może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

 • Zmienić kierunek lub lokalizację anteny odbiorczej.
 • Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
 • Podłączyć urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 • Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Informacje o narażeniu na promieniowanie radiowe (SAR):

Niniejsze urządzenie jest zgodne z dopuszczalnym przez limitem narażenia (FCC) na działanie przenośnych fal radiowych, określonym dla niekontrolowanego środowiska. Norma narażenia na promieniowanie dla urządzeń bezprzewodowych wykorzystująca jednostkę miary jest znana jako współczynnik absorpcji właściwej, czyli SAR. Wartość graniczna SAR określona przez FCC wynosi 1,6 W/kg.

Urządzenie można zainstalować i użytkować przy zachowaniu minimalnej odległości 0 cm między elementem promieniującym a ciałem użytkownika.

 • Wszelkie zmiany lub przeróbki, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować utratę uprawnień do obsługi sprzętu.

 • Niniejszego urządzenia i jego anteny nie wolno umieszczać ani eksploatować w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem.

Transcend Information Inc (USA)
1645 North Brian Street, Orange, CA 92867, U.S.A
TEL: +1-714-921-2000

15. Świadczenia gwarancyjne

Okres gwarancji niniejszego produktu znajdziesz na jego opakowaniu. Szczegółowe informacje dotyczące Warunków i Okresów Gwarancji dostępne są pod poniższym linkiem:
https://www.transcend-info.com/warranty

16. Ujawnianie informacji na temat Ogólnej Licencji Publicznej GNU (GPL)

Prosimy odwiedzić stronę https://www.transcend-info.com/Legal/?no=10, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat licencjonowania open-source.

17. Umowa licencyjna użytkownika końcowego (EULA)

Szczegółowe informacje na temat warunków licencji oprogramowania można znaleźć pod następującym linkiem:
https://www.transcend-info.com/legal/gpl-disclosure-eula

18. Euroazjatycki Znak Zgodności (EAC)